O nas

 

Stowarzyszenie Dla Ziemi powstało w 1995 roku. Od kilku lat aktywnie działa na terenie Lublina, realizując projekty z zakresu edukacji kulturalnej. Przybliżamy Państwu kilka z nich.

  1. „Muzyczne zabawy” – współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin

Termin realizacji: 01.02.2016 do 30.12.2016

Celem Programu Dzielnice Kultury jest rozwój potencjału kulturalnego 27 dzielnic Lublina, poprzez: zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina oraz stworzenie nowych możliwości do podnoszenia kompetencji kulturowych.

Realizacja priorytetu Rozwój Kultury w Dzielnicach Lublina ma na celu zwiększenie potencjału kulturalnego dzielnic oraz włączanie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.

Celem Programu „Lublin dla dzieci” jest stworzenie dzieciom możliwości do indywidualnego rozwoju osobowości i odkrywania talentów.

Wytyczone cele zrealizowaliśmy poprzez działania z zakresu edukacji kulturalnej, czyli przeprowadzenie serii warsztatów z tworzenia instrumentów muzycznych oraz nauki gry na nich. Cele te zostały osiągnięte poprzez współpracę z Domem Kultury Łęgi oraz Centrum Aktywności Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CAŚ Felin. Warsztaty rozwinęły kreatywność i zaktywizowały młodych ludzi. W ramach warsztatów zostały wykonane następujące instrumenty:

– kije deszczowe,

– burzowce,

– bębenki,

– grzechotki,

– inne instrumenty dźwiękonaśladowcze.

W Domu Kultury Łęgi powstał zespół muzyczny „The Pyjamas”

Dzięki wycieczce dzieci i młodzież z osiedla społecznego miały możliwość spędzenia uroczego dnia wakacyjnego (zorganizowanie wycieczki z CAŚ dla dzieci i opiekunów do Kazimierza nad Wisłą w dniu 24 sierpnia 2016 roku).

 

  1. „Bajkowe ogrody w Lublinie” – współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin

Termin realizacji: 01.02.2016 do 30.12.2016

Głównym celem projektu było poszerzenie oferty kulturalnej miasta, poprzez organizację atrakcyjnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i tym samym  przeciwdziałanie centralizacji infrastruktury i oferty kulturalnej. Udział dzieci, z terenu całego Lublina, w warsztatach budowy „bajkowego ogródka” wpłynął na zwiększenie uczestnictwa w kulturze, stworzył możliwość rozwoju osobowości i umiejętności manualnych. Wspólne tworzenie „bajkowego ogródka” i praca przy powstawaniu filmu poklatkowego, była okazją do rozwijania kreatywnego myślenia i umiejętności manualnych (budowa miniaturowych domków i postaci), obcowania z roślinami (tworzenie kompozycji, przesadzanie, pielęgnacja), nauki animacji typu stop-motion, zdobywania kompetencji pracy w grupie: szanowania innych i budowania relacji partnerskich.

Animacja poklatkowa uczniów z SP nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

https://www.youtube.com/watch?v=8XP8DYyaxSw

Druga animacja poklatkowa uczniów z SP nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

https://www.youtube.com/watch?v=jTJ461j2TrI

Animacja poklatkowa uczniów z SP nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

https://www.youtube.com/watch?v=YxypOL3vSDI

Animacja poklatkowa uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. S.P. Klonowica w Lublinie

https://www.youtube.com/watch?v=9TRTZ2i9w8g

Animacja uczniów z SP nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lubinie

https://www.youtube.com/watch?v=f8X6iU7ig-4

Warsztaty tworzenia „bajkowych ogrodów”- powstało pięć bajkowych ogrodów w pięciu klasach czterech szkół: http://bajkoweogrodylublin.pl/?page_id

Planowana na zakończenie projektu organizacja Otwartych Warsztatów w Centrum Spotkania Kultur, a potem wystawy zdjęć w tym niezwykłym miejscu, pozwoliła dzieciom na poczucie się częścią wielkiej społeczności kulturalnej Lublina, podniosła ich poczucie wartości jako czynnych uczestników ważnych wydarzeń.

 

Nagranie słuchowiska, dostępnego na Wolnych Licencjach, pozwoliło na przekazanie słuchaczom Bajek EZOPA i jest bardzo szeroko dostępne, poprzez umieszczenie nagrań w Internecie, na kanale Youtube:

Lis i kruk https://www.youtube.com/watch?v=cJxHoQ8N2gI

Pies i wilk

https://www.youtube.com/watch?v=by4dQ6e4cQg

Konik polny i mrówki

https://www.youtube.com/watch?v=PA9TiJhP0w4

Zając i żółw

https://www.youtube.com/watch?v=uhGIRwoHcGY

Pastuszek i wilk

https://www.youtube.com/watch?v=TyT0JoD78iY

Bocian i lis

https://www.youtube.com/watch?v=k_37zwk8v7E

Lew i mysz

https://www.youtube.com/watch?v=aXgjV5oYpt4

 

  1. „Nasz latawcowy zawrót głowy w Felinie” współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin Termin realizacji: 01.05.2015 do 30.09.2016

Celem Programu Dzielnice Kultury jest rozwój potencjału kulturalnego dzielnic Lublina poprzez zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina oraz stworzenie nowych możliwości do podnoszenia kompetencji kulturowych. Nasz projekt realizowany był w dzielnicy Felin w Centrum Aktywności Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie CAŚ w Lublinie. Realizacja priorytetu Rozwój Kultury w Dzielnicach Lublina ma na celu zwiększenie potencjału kulturalnego dzielnic oraz włączanie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę. Celem jest również włączanie w działania kulturalne grup wykluczonych społecznie. Projekt „Nasz latawcowy zawrót głowy w Felinie” wpisał się w powyższe cele.

Wytyczone cele zostały osiągnięte poprzez działania z zakresu edukacji kulturalnej  jakimi było:

– przeprowadzenie warsztatów graffiti/ tworzenia muralu, w tym stworzenie autorskiego projektu odpowiadającemu uczestnikom, wykonania szablonów i wykonania muralu

– przeprowadzenie warsztatów konstruowania autorskich pomysłów latawców

– organizacja mini Festiwalu Latawcowego